Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Radujte se stále v Pánu,

opakuji: Radujte se!

Pán je blízko.


Biskup Lobkowicz požádal papeže Františka o jmenování pomocného biskupa

archiv >>

our facebook page