Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Vesel se, Jeruzaléme!

Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.

Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost

a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

archiv >>

our facebook page
Nazapomeň - je doba postní