Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

archiv >>

our facebook page

Štíte náš, Bože, pohleď,

popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je

jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.