Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina.

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,

hledejte vždy jeho tvář!

Rozhovor s biskupem

Tomášem Holubem

PŘÍBĚH NEJMLADŠÍHO BISKUPA V ZEMI TOMÁŠE HOLUBA (49) začněme už v čase po druhé světové válce: ve farnosti v Červeném Kostelci žili tři kamarádi, kteří se chtěli stát kněžími. Komunisté jim to zatrhli a jako politicky nespolehlivé poslali na tři roky k pétépákům.

archiv >>